Ситопечатът – остарял ли е в цифровата ера?

By | November 14, 2022

Ситопечатът на тениски е един от най-дълготрайните процеси на ръчен печат. Въпреки че много форми на печатно производство се преместиха в дигиталната ера, текстилният ситопечат за облекло издържа изпитанието на времето като най-рентабилният метод за печат върху тениски.

С началото на преноса на топлина и дигиталния печат директно към облеклото, както и постоянно подобряваната способност за дигитален печат върху тъмни тениски, би било лесно да се предположи, че процесът на ръчен ситопечат ще изчезне. Въпреки че дигиталните методи са фантастично и рентабилно решение за кратки тиражи тениски с високо съдържание на цветове, все пак е много по-рентабилно да се печата върху по-големи тиражи тениски.

Вместо да гледат на напредъка в дигиталния печат на тениски като на заплаха, ситопечатарите трябва да го разглеждат като допълнителна възможност да предложат услуги и да привлекат клиенти, които може би не са могли преди. Когато това дете дойде с пълноцветна снимка на любимата си група и иска да я отпечата на риза, в миналото трябваше да го отхвърлим. С навлизането на дигиталните процеси вече сме в състояние да им предложим тази услуга на еднократна пълноцветна тениска и с подходящото оборудване, дори върху черна тениска!!

Така че вместо да се страхуват от този дигитален напредък, аз вярвам, че професионалистите по ситопечат трябва да прегърнат допълнителните приходи, които могат да донесат на съществуващите си бизнеси и множеството нови продукти, които сега могат да предложат.

Мисля, че ще мине много време преди дигитален печат върху 1000 тениски да бъде по-евтин и дълготраен вариант от ситопечатно изображение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *